UTLEIE SKILT- SPERREMATERIELL

Utleie av skilt og sperremateriell

Norsk veisikring leier ut skilt og sperremateriell.

Kontakt oss på tlf: 916 52 645, eller send oss en mail. til: post@norskveisikring.no


Behov for hjelp til skilting av arbeidsområdet?

Dersom dere ønsker det kan vi ta på oss jobben med å skilte hele arbeidsområdet for dere. Alt dere da trenger å gjøre er å sende oss den godkjente arbeidsvarslingsplanen. Har dere ikke en godkjent arbeidsvarslingsplan, er dette noe vi kan ordne for dere slik at dere får kommet i gang med arbeidet


KONTAKTINFO


Døgnåpen vakttelefon

Tlf: 91652645


 E-post: post@norskveisikring.no

www.norskveisikring.no

 Org.nr:      913441257 Mva

 Konto nr:  1503.45.94144

 Faktura: faktura@norskveisikring.no

 

Postadresse:

Norsk veisikring as

Leiraveien 29

8520 Ankenes

Arbeidsvarsling - Trafikkdirigering - Spesialtransporttjenester - Følgebil - Skiltplaner - Skiltutleie - Skilting