STØTPUTEBIL

Utleie av støtpute/ bufferbil

Putebiler kan redde liv


Ukonsentrerte bilister skaper farlige situasjoner for de som arbeider på og langs veien.

Derfor settes det opp såkalte putebiler for å minske skadene hvis uhellet skulle være  ute.


Vi har egen støtputebil som har påmontert en godkjent TMA støtpute. Denne støtputen er Norges og verdens mest brukte støtpute. Godkjent av Statens vegvesen


Denne brukes på de jobber hvor det er nødvendig med fysisk sikring av arbeidsstedet.

Denne støtputebilen leier vi også ut til andre som skal utføre arbeid på trafikkert vei og som har behov for denne type sikring.


Ta kontakt med oss for mer informasjon og priser på våre tjenester.
ENERGIABSORBERENDE SIKRING


Ved bruk av tversgående sikring skal det av hensyn til de kjørende vurderes hvilke skader som vil oppstå om noen kjører på sikringen.

Ved fartsnivå 60 km/t eller høyere skal den tversgående sikringen ved statiske arbeider være energiabsorberende.

Ved arbeider på "enfeltsveg med fartsgrense 60 km/t og høyere, skal det benyttes energiabsorberende sikring (for eksempel støtputebil) som sikring ved utføring av kortvarige arbeider og bevegelige arbeider, inklusive utsetting eller inntaking av varsling og sikring for langvarige arbeider.

Ved arbeid i «lift» (korgbil), der arbeidskjøretøyet må stå i eller inntil kjørebanen, skal det benyttes annet arbeidskjøretøy som sikring, og energiabsorberende sikring (for eksempel støtputebil) hvis fartsnivået er 60 km/t eller høyere.

KONTAKTINFO


Døgnåpen vakttelefon

Tlf: 91652645


 E-post: post@norskveisikring.no

 www.norskveisikring.no

 Org.nr:      913441257 Mva

 Konto nr:  1503.45.94144


 Faktura:   norskveisikring@faktura.poweroffice.net

 

Besøksadresse:

Ankenesveien 150

8520 AnkenesPostadresse:

Norsk veisikring as

Leiraveien 29

8520 Ankenes

Arbeidsvarsling - Trafikkdirigering - Spesialtransporttjenester - Følgebil - Skiltplaner - Skiltutleie - Skilting