Om oss

Norsk veisikring er et Nord- Norsk selskap som driver med alle typer arbeider innenfor arbeidsvarsling, og sikring av arbeidsområder.
Arbeidsvarsling inkl. manuell trafikkdirigering, med ledebilkjøring.

Primært med 4-mannsteam, hvorav en trafikkdirigent i hver ende av skiltområdet, og forskriftsmessig utstyrt ledebil med sjåfør som leder trafikken trygt og effektivt gjennom arbeidsstedet. Fjerde person inngår i teamets rotasjonsrutiner, slik at man oppfyller lovpålagte kriterier for varierende arbeid og hviletid.


Arbeidsvarsling inkl. manuell trafikkdirigering, uten ledebilkjøring

Primært med 3-mannsteam, hvorav en trafikkdirigent i hver ende av skiltområdet som veileder trafikken trygt og effektivt gjennom arbeidsstedet. Tredje person inngår i teamets rotasjonsrutiner, slik at man oppfyller lovpålagte kriterier for varierende arbeid og hviletid..


Manuell trafikkavvikling ved events (konserter, stevner, idrettsarrangement etc..) trafikkulykker og bilberging

Tilpasses kapasitetsmessig til det enkelte arrangement og de lokale forhold. Våre medarbeidere sørger for effektiv og profesjonell trafikkstyring, slik at arrangøren kan fokusere på sine primæroppgaver.


Manuell trafikkavvikling - parkerings assistanse ved kjøpesentre under høytider eller andre behov.

Tilpasses kapasitetsmessig til det enkelte kjøpesenter og de lokale forhold. Våre medarbeidere sørger for effektiv og profesjonell trafikkstyring av kundemassen, slik at handelsomsetningen ikke hemmes av trafikale problemer..


Følgebilkjøring ved spesialtransportoppdrag.

Våre følgebiler  betjenes av erfarne og dyktige sjåfører med lang erfaring fra slike oppdrag. Følgebilene er forskriftsmessig utstyrt med varslingslamper og fleksible varslingsskilt som for eksempel "Bred transport", "Lang transport", "Tung transport". Vi anvender radiosamband (lukket nett) hvor vi låner ut sambandsradioer til spesialtransporten og eventuelle øvrige følgebiler (for eksempel også Politiet). Alle sjåfører bærer refleksvester klassifisert 3 av Statens vegvesen, og har med seg stoppspaker med lampe og annet relevant dirigeringsutstyr.

Arbeidsvarsling - Trafikkdirigering - Spesialtransporttjenester - Følgebil - Skiltplaner - Skiltutleie - Skilting