Spesialtransport

Følgebilkjøring

Norsk veisikring as utfører alle typer tjenester ved følgebilkjøring under spesialtransportoppdrag.

Våre følgebiler betjenes av dyktige sjåfører. 

Følgebilene er forskriftsmessig utstyrt med varslingslamper, førstehjelpsutstyr, pulverapparat, fleksible varslingsskilt som for eksempel "Bred last" og  "Lang last".

Litt om spesialtransport

 

 

Ved siste årsskifte ble ”Forskrift om bruk av kjøretøy” endret. Endringen har betydning for de fleste som driver med kombinasjon av lastebil og maskin. – Endringen har stor betydning for de som kjører med bred eller lang last. Det gjør mange av våre medlemmer, sier Arne Berg i MEF.

 

Bred last

Det kreves dispensasjon for last som er bredere enn 15 cm uten for kjøretøyets sider. Paragraf 3-4 i forskriften regulerer bred last. Kjøretøy som er smalere enn 2,55 meter, kan transportere last som er inntil 15 cm utenfor kjøretøyets sider på en eller begge sider. Kravet er at kjøretøyets med last ikke kan være 2,55 meter eller bredere. Kommer lasten 15 cm utenfor kjøretøyets sider, må det innhentes dispensasjon fra Statens vegvesen. Med denne endringer har det blitt samsvar mellom regler for dispensasjon og merking av bred last. Paragrafen om bred last har fått tilføyd et nytt punkt om transport av båt, som skiller seg litt fra andre typer bred last. Båten kan stikke mer enn 15 cm utenfor kjøretøyet uten at det kreves dispensasjon, så lenge den total bredden holder seg innenfor 2,55. Båtens baug skal alltid være plassert i kjøreretningen.

 

Lang last

Vogntog med lengde over 19,50 meter skal merkes. – Krav til å merke lange vogntog er endret fra 19,00 meter til 19,50 meter. Tilhengeren skal ha skiltet bak som viser vogntogets lengde i meter avrundet opp til hel meter. Det er også tillatt å benytte skilt som er godkjent andre EØS-land, opplyser Arne Berg.

 

Kjøretøy som transportere lang, bred eller tung transport skal nå merkes med skilt som har teksten ”Lang last”, ”Bred last” eller ”Tung last”. Skiltet skal være godt synlig både forover og bakover.

 

Tung last

– Skiltet Tung last er nytt og vil være aktuelt å benytte for transport som krever særlig tiltak ved brupasseringer, som lav hastighet og sentrisk kjøring, sier Berg.

Hvilket av disse skiltene som skal benyttes skal fremgå av dispensasjonen.

Gamle merkeskilt med ordet ”transport” i stedet for ”last” kan fortsatt benyttes ved frakt av lang eller bred last. For øvrig må den som er ansvarlig for transporten fortsatt bruke huet:

– Dersom transporten foregår uten dispensasjon, eller det ikke er definert i dispensasjonen hvilket skilt som skal benyttes, må transportører og kontrollører foreta en skjønnsmessig vurdering av hvilken egenskap det er viktigst å markere, sier Vegdirektoratet om forskriften.

 

Nye paragraf 3-4 åpner nå for å bruke digitale varslingsskilter, og spesifiserer nærmere krav til slike skilt:


• Lysende gule eller hvite bokstaver

• Godt synlig i alle lysforhold

• Skal ikke blende i mørket

• Foran: Ikke i konflikt med bilens lys og ikke dekke utsyn fra førerplass.

• Bak: God synlighet

• Godt synlig bryter med lys i hytta, som viser når skilter er i bruk

 

Digitale skilt tillates ikke brukt med annen tekst når de ikke brukes som varselsskilter. Det kan benyttes både digitale og ”analoge” skilter på samme transport. Eksempelvis digitalt foran og ”analogt” bak. Skilt skal uansett være synlig både forfra og bakfra.

 


KONTAKTINFO

Døgnåpen vakttelefon

Tlf: 91652645


 E-post: post@norskveisikring.no

www.norskveisikring.no

 Org.nr:      913441257 Mva

 Konto nr:  1503.45.94144

 Faktura: faktura@norskveisikring.no

 

Postadresse:

Norsk veisikring as

Leiraveien 29

8520 Ankenes

Arbeidsvarsling - Trafikkdirigering - Spesialtransporttjenester - Følgebil - Skiltplaner - Skiltutleie - Skilting