ARBEIDSVARSLING

Søknad om arbeidsvarsling


For å kunne arbeide på offentlig gate eller vei må det søkes om tillatelse og få et godkjent vedtak før arbeidet kan påbegynnes. Vi kan utarbeide søknader med fullstendige arbeidsvarslingsplaner for deg og/eller din bedrift.

Det kreves også en ansvarshavende med godkjent kurs 2 «ansvarshavende» i arbeidsvarsling for alle type jobber på eller ved vei. Vi tilbyr leie av en ansvarshavende på enhver jobb.

Prisen for å få utarbeidet en slik søknad kan variere fra de ulike oppdrag


Kontakt oss for et godt tilbud.

Tlf: 916 52 645

Mail: post@norskveisikring.no

 

La oss hjelpe deg med skiltingen


For vegarbeiderne utgjør trafikken en stor fare ved at de kan bli påkjørt under utførelsen av arbeidet.

Disse farene kan reduseres betraktelig ved riktig og god varsling.Formålet med arbeidsvarsling.

1. Sikre arbeidere og trafikanter.

2. Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig   

    forsinkelse og ulempe for trafikantene.

3. Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på, eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig.

For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig.

Arbeidsvarsling på veg skal varsles etter retningslinjer fra håndbok 051.                     

        Arbeidsvarsling - Trafikkdirigering - Spesialtransporttjenester - Følgebil - Skiltplaner - Skiltutleie - Skilting