Hjem

Trafikkdirigering

Vi tar på oss alle typer oppdrag ved manuell trafikkdirigering, og der det er nødvendig stiller vi også opp med vår egen ledebil. Norsk veisikring tar på seg både korte og langvarige oppdrag der trafikkdirigering er nødvendig, og alle våre trafikkdirigenter har de nødvendige kurs for denne type arbeider. Vi vet at det å arbeide på, eller langs veien kan være både farlig og krevende, og derfor prioriterer vi sikkerheten høyt.

Vårt mål er å kunne gi våre kunder en sikker og trygg arbeidsplass.


Vi utfører


  • Manuell trafikkdirigering med elle

         uten følgebil

  • Skilting av arbeidsområdet
  • Utarbeidelse av varslingsplaner
  • Deltagelse ved byggemøter
  • Oppfølging av dirigenter
Vi kan hjelpe deg med søknaden om arbeidsvarsling


For å kunne arbeide på offentlig gate eller vei må det søkes om tillatelse, og få et godkjent vedtak før arbeidet kan påbegynnes.

Vi kan utarbeide søknader med fullstendige arbeidsvarslingsplaner for deg, og/eller din bedrift.

Det kreves også en ansvarshavende med godkjent kurs 2 «ansvarshavende» i arbeidsvarsling for alle typer jobber på eller ved vei. Vi tilbyr leie av en ansvarshavende til enhver jobb som skal utføres


Kontakt oss for en hyggelig prat, og et godt tilbud.

Tlf: 916 52 645

Mail: post@norskveisikring.no

For mer info

Vi har flyttet til ny adresse


Vår nye adressee er

Ankenesveien 150.

8520 Ankenes

Følgebilkjøring

Norsk veisikring as har fire følgebiler, og utfører alle typer tjenester ved følgebilkjøring under spesialtransportoppdrag.

Våre følgebiler betjenes av dyktige sjåfører.  Følgebilene er forskriftsmessig utstyrt med varslingslamper, førstehjelpsutstyr, pulverapparat, fleksible varslingsskilt som for eksempel "Bred last" og  "Lang last".

Du kan lese litt mer om  spesialtransport her: Spesialtransport


Kontakt oss for en hyggelig prat, og et godt  tilbud

Behov for buffer/ støtputebil ?

Vi har egen støtputebil som har påmontert en godkjent TMA støtpute. Denne støtputen er Norges og verdens mest brukte støtpute.

Godkjent av Statens vegvesen

Denne brukes på de jobber hvor det er nødvendig med fysisk sikring av arbeidsstedet.

Denne støtputebilen leier vi også ut til andre som skal utføre arbeid på trafikkert vei og som har behov for denne type sikring.

For mer info:

Transportbehov?

Norsk veisikring as trenger flere dyktige medarbeidere i tiden framover

Norsk veisikring as trenger flere dyktige trafikkdirigenteri tiden framover.

Har du kurs 1 i "arbeidsvarsling" og kurs 3

i "manuell dirigering " er det bare å ta kontakt med oss.  Norsk veisikring as har et  høyt fokus på trafikksikring, helse, miljø og sikkerhet.


Send oss noen ord om deg selv på en mail til oss: post@norskveisikring.no

KONTAKTINFO

Døgnåpen vakttelefon

Tlf: 91652645

 

  E-post: post@norskveisikring.no

  www.norskveisikring.no

  Org.nr:      913441257 Mva

  Konto nr:  1503.45.94144


  Fakturaadresse: norskveisikring@faktura.poweroffice.net

 

Besøksadresse

Ankenesveien 150

8520 Ankenes


Postadresse:

Norsk veisikring as

Leiraveien 29

8520 Ankenes

Noen av våre samarbeidspartnere

Arbeidsvarsling - Trafikkdirigering - Spesialtransporttjenester - Følgebil - Skiltplaner - Skiltutleie - Skilting